LVK Detchar Meeting

Topic

Presenter

Duaration

File

Short commissioning update

Taka-aki Yokozawa

5min

o

Detchar status

KAGRA DQ update

Takahiro Yamamoto

5min

o

Glitch study update

Chihiro Kozakai

5min

o

Glitch dataset archiving

Pil-Joing Jung

5min

o

Line and other tool

Shoichi Oshino

5min

o

PEM update

Tatsuki Washimi

5min

KIW6 slide

Summary Pages update

Keiko Kokeyama

2min

LVKdetchar_kk.pdf